Bidstonden plaatselijke gemeentes

 
Diverse plaatselijke gemeentes/kerken houden regematig gebedsuren/bidstondes.
 
U, jij bent altijd welkom om daar mee te komen bidden !
 
 
Sint-Vitusparochie : Bonifatiuskerk (Bonifatiusplein 21) : Elke ochtend (behalve zondag) is er een ochtendgebed om 9.00 uur in de dagkapel, en in de  Domincuskerk (Harlingerstraat 26, zij-ingang): Elke dinsdag om 12.30 uur (tot 13.00 uur) een gebedsmoment in stilte in de Mariakapel

Let op : de gebedstijden en opening van de kapellen zijn gewijzigd vanwege de coronacrisis: De Titus Brandsma Kapel  van de Bonifatiuskerk is open op dinsdag, woensdag en donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur voor het aansteken van een kaarsje.De Mariakapel van de Dominicuskerk is voorlopig dicht. Men bidt thuis op de dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur. 

 
Opstandingskerk (Achter de Hoven 272) : Elke maandagavond van 19.45 - 21.00u
 
Bidstonden op straat (Zaailand, voor  gerechtsgebouw) uitgaande van de Vineyardgemeente : 24 jan, 21 febr, 20 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni en 10 juli, steeds om 20.00u
 

Uitzichtgemeente (Archipelweg 222) : elke dinsdag (behalve 3e dinsdag vd maand) : 20.00 - 21.00u 

Elim Pinkstergemeente (Huizum Dorp 73) : om en om in de kerk (op woensdagavond 19.30 - 21.00u) of bij iemand thuis (donderdagmorgen, 9.30 - 11.00u), info bij Vera of Christian: voorganger@elimleeuwarden.nl 

Leger des Heils (Wollegaastdam 1) : iedere 2e en 4e woensdagmorgen vanaf 10.00u

Stadskerk de Wijngaard (P.J. Troelstraweg 147a) : iedere maandagavond van 19.00 - 20.00u

City Life Church (Archipelweg 133) : elke eerste woensdagavond van de maand (vanaf febr.) van 20.00 - 21.00u : "Acoustic Worship"

Real Life gemeente (Brandemeer 5) : elke woensdagavond van 19.00 - 21.30u

De Fontein (Goudenregenstraat 77) : 1x in de twee weken op dinsdagmorgen bij iemand thuis (info bij: vanvlietalfons@gmail.com) 

(Dinsdags van 10-12, woensdags van 15-17, en donderdags van 19-21u, is De Fontein open en kan iedereen binnenlopen om even stil te worden bij het kruis, te bidden en/of een kaarsje aan te steken)