Gebed058

Wat is "GEBED058"? 

GEBED058 is een “ontmoetingsplek” van gebeds-contactpersonen van veel van de kerken en gemeenten die aangesloten zijn bij Geloven058 . Deze mensen, allemaal met een hart voor gebed, hebben een gezamenlijke whatsapp-groep en ontmoeten elkaar ook in ‘real life’.
Het verlangen is dat er zo een gevoel van verbondenheid kan ontstaan tussen broeders en zusters die gebed belangrijk vinden; gebed voor de eigen gemeente, gebed voor onze stad. Daarnaast kan het zó mooi en bemoedigend zijn wanneer we elkaar als bidders/kerken en gemeentes weten te vinden in gebed als er bijvoorbeeld eens iets gebeurt waar veel gebed voor gevraagd wordt. Ook kan het erg goed zijn om als "bidders" betrokken te worden bij bepaalde "gebedsactiviteiten" ( week van gebed, nacht van gebed bijv.). Er zijn ook al gedachten met om een gezamenlijk, interkerkelijk wekelijks uur van gebed voor onze stad te beginnen, in het Stadsklooster Jabixhûs. Daar is dan uiteraard iedereen van harte welkom die mee wil bidden.

“GEBED058” bestaat nog maar net, maar ongetwijfeld zult u er meer van horen en hier ook over kunnen lezen.

Vanaf begin maart 2019 is er elke eerste woensdag van de maand een gebedsavond (van 20.00 – 21.30u) in Stadsklooster Jabixhûs. Iedereen is daar van harte welkom om samen te bidden voor onze stad. We willen proberen daar ook regelmatig iemand uit te nodigen die werkzaam is in een bepaalde sector, bijvoorbeeld het onderwijs, politiek, zakenleven, openbare diensten, zorg etc.

Op zo’n avond zullen we dan in het bijzonder kunnen bidden voor die sector.

De komende gebedsavonden zijn gepland op 4 september, 2 oktober, 6 november, 4 december

En mocht u tips, opmerkingen, gedachten, ideeën, vragen hebben waar ‘GEBED058’ iets mee kan misschien: aarzel niet, maar laat het ons weten, bijvoorbeeld op het mailadres gebed058@gmail.