Huis van Gebed 1 jarig bestaan !

24-7 Gebed Leeuwarden viert een jarig bestaan!

Vaderdag 2008: Met zo´n 30 christenen waren we ´s avonds bij elkaar in het pand aan de Groningerstraatweg om samen onze hemelse Vader een Vaderdagkado te geven; een avond vol gebed en aanbidding. En tegelijk was deze avond de Kick Off van een week 24-7 gebed. Met elkaar droegen we de gebedsruimte én de week die zou volgen, op aan God, vroegen Hem om Zijn zegen en brachten Hem onze dank en aanbidding. Het gebedsavontuur was begonnen. Meer dan 70 mensen zorgden er vervolgens voor dat ieder uur van die bijzondere week er iemand was in de gebedsruimte, dag en nacht….

Vaderdag 2009: De gebedsruimte is een jaar open ! Iedereen die hier God wil ontmoeten is er nog steeds van harte welkom, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Heel veel mensen hebben hier in dit eerste jaar gebruik van gemaakt. Velen van hen hebben de zegen van deze plek ervaren in dit afgelopen jaar. Ze hebben ingetekend via de site op internet of wippen zómaar, onaangekondigd, een uurtje binnen. Er is op deze plek gebeden, gezongen, gedanst, geschilderd, gehuild, er zijn ontroerende ontmoetingen geweest, geloofsverdiepende gesprekken met elkaar. Uitbundig, in stilte, meegezongen met CD's, gitaar gespeeld, alleen, samen.

En steeds weer werd, op allerlei manieren, duidelijk: 

  • God wil een intieme band met Zijn kinderen !
  • God verlangt naar Zijn kinderen en Zijn kinderen naar Hem.
  • God maakt Zijn kinderen één, muren vallen weg.
  • God zoekt contact en maakt mogelijk dat wij met Hem kunnen communiceren.
  • Wat bijzonder is het dat Hij ook déze gebedsplek, deze gebedsruimte, gegeven heeft aan onze stad. En zolang God niet iets anders duidelijk maakt, blijft deze plek open voor iedereen die daar God wil ontmoeten. Dag en nacht, 24 uur per dag, 7 dagen in de week .

Op 21 juni , Vaderdag 2009, van 20.00u – 22.00u, vieren we dankbaar dit éénjarig bestaan van de gebedsruimte ! En uiteraard is iedereen van harte welkom.

Ja, we beginnen echt aan een tweede jaar. Wat de Here God, onze liefdevolle Vader, dit jaar gaat brengen weten we niet, maar we hopen en bidden dat Hij deze plek en allen die daar komen, zal blijven zegenen ! Tot verheerlijking van Zijn naam, tot zegen van Zijn kinderen, tot heil van onze stad en omgeving.

Alfons en Sietse