"Huizen van Vrede"

In Lucas 10 lezen we:
  
"Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg, en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 
 
Huizen van vrede...
Waar mensen wonen, die vanuit Gods vrede leven en die vrede willen delen met anderen.
 
Concreet:  
De Huizen van God die zichtbaar zijn in een stad voor iedereen, zijn de kerkgebouwen. Hier kun je zondags terecht, God ontmoeten en (mede)christenen. 
Maar wat zou het prachtig zijn als in een stad of dorp ook talloze "huizen van vrede"  zouden ontstaan én zichtbaar zouden worden, niet alleen op zondag maar ook gewoon door de week  !
 
Een netwerk, of mischien een nog beter beeld: een prachtig vlechtwerk van allemaal huizen van vrede....
Huizen waarvan duidelijk is: hier  wonen mensen van Gods vrede en hier kun je God ontmoeten. En als je aanbelt of aanklopt ben je in principe welkom voor een kop koffie, een gesprekje, een ontmoeting van hart tot hart. 
 
Het hoeft niet ingewikkeld te zijn....
En je hoeft ook niet meteen je huis "helemaal open te zetten voor iedereen".
Maar je geeft wel aan gewoon een "huis van vrede" te zijn. Gods vrede. Een huis van Shalom.
 
Het is nu (4 juli 2014) nog maar een idee, een visioen, een verlangen....
Wil je hierin meedenken, heb je ideeën, raakt het je, wil je er voor bidden, of bied je zelfs al aan om zo'n huis te willen zijn in de stad ?
Mail eens naar huizenvanvrede@gmail.com 
 
Gods vrede wens ik je toe !
alfons