nuttige links !

 

Kerken en gemeenten in Leeuwarden:

Baptistengemeente Parkkerk                     
Stadskerk Baptistengemeente De Wijngaard                                 
Evangelische Gemeente "City life Church" De Salvator                                           
Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk
Leger des Heils Korps Leeuwarden                                     
PKN wijkgemeente De Fontein               
Pinkstergemeente Elim                        
PKN wijkgemeente De Jacobijner
Christelijke Gereformeerde Kerk      Bethelgemeente      
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Morgenster       
RK Parochie  Titus Brandsmaparochie                              
Vrije Evangelische Gemeente Vrije Evangelische Gemeente
Vergadering van Gelovigen Uitzichtgemeente
Messiaanse Gemeente Rehoboth
Doopsgezinde Gemeente Doopsgezinde Gemeente
Ark of covenant church Ark of Covenant Church
Oud Katholieke Parochie Sint Martinusparochie
Lutherse Gemeente Friese Lutheranen
Zevende Dag Adventisten Adventkerk Leeuwarden

 

Christelijke studentenverenigingen:

De Navigators:    NS Leeuwarden
 
It Bernlef Ielde :    It Bernlef Ielde
 
 

Aanloophuis Leeuwarden: 

 
 

Stichting Straatpastoraat Leeuwarden

 
 

Stichting Present:

Stichting Present Leeuwarden : Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als "makelaar" in vrijwilligerswerk biedt St. Present de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. 
 

 

Wekelijks gebed voor de stad Leeuwarden 

iedere maandagavond in Vox ( Vox ) vanaf kwart voor 8
Gebed voor de stad Leeuwarden

 

Taizé-gebed:

 

Oecumenische activiteitensite Leeuwarden:

 
 

jongeren-gemeentegroeigroep Leeuwarden:

 
 

Raad van Kerken Fryslân: 

Raad van Kerken Fryslan

 

Landelijke websites:

 
Bijbel online lezen ! Hier kun je de Leidse, lutherse, King James en Statenvertaling naast elkaar lezen !
 
Stichting Open Doors  Deze stichting zet zich al vele jaren wereldwijd in voor christenen die vervolgd worden om hun geloof
 
cip.nl Christelijk Informatie Platform, wil christenen inforneren, bemoedigen en inspireren, tot eer van God, door interviews, videoproducties en andere artikelen. Dagelijks updates.
 
Tear Tear helpt kerken om in hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. Bijvoorbeeld op het gebied van hiv en aids, voedselzekerheid en inkomen, schoon water, noodhulp en voorbereiding op rampen. In Nederland moedigt Tear mensen aan om te strijden tegen armoede en voor gerechtigheid door te geven en te bidden. 
 

Evangelische Alliantie De Evangelische Alliantie is een missionaire netwerkorganisatie waar ruim 120 organisaties, 6 kerkgenootschappen en enkele honderden gemeenten en persoonlijke deelnemers aan deelnemen. Deze deelnemers werken binnen de EA samen met het uiteindelijke doel om het evangelie hoorbaar en zichtbaar te maken. 

Nederlands Bijbel Genootschap De site om de Bijbel online te kunnen lezen. Teksten zoeken, zoeken op trefwoord etc. Diverse Bjbelvertalingen. Eén maand gratis, daarna alleen nog mogelijk als lid wordt van het NBG.  

Ik zoek God.nl Inspirerende plek over God, Jezus en persoonlijke geloofsverhalen

ik zoek christelijke hulp Vind een christelijke hulpverlener bij u in de buurt

Christelijk Nieuws.nl Actueel en veelzijdig christelijk nieuws

Christenen voor Israel.nl Betrouwbaar Bijbels onderwijs en nieuws over Israël 

Groot nieuws Radio Groot Nieuws Radio wil door middel van radio en andere media mensen dienen met het Evangelie van Jezus Christus, zodat zij houvast vinden in het geloof en zich uitgedaagd weten iets voor elkaar te betekenen in gezin en kerk en samenleving.