In de verslagen links kun je lezen over de ontstaansgeschiedenis van het "Huis van Gebed".
In de zes jaren van ons bestaan, hebben vele christenen in Leeuwarden en omgeving ons weten te vinden en was het een plek waar mensen van allerlei kerken en gemeenten in Leeuwarden én omstreken God en elkaar ontmoeten. Een plek waar mensen alleen of samen met anderen God aanbidden, zingen, hun hart met elkaar en met God delen of gewoon stil in Zijn aanwezigheid kunnen komen.
Een paar voorbeelden uit de afgelopen jaren : 
De wekelijkse gebedsavond van een "immigranten-gemeente" (broeders en zusters uit Ghana), een maandelijkse bidstond van een andere "immigrantengemeente", studenten van de chr. studentenverenigingen "De Navigators" of "It Bernlef Bernlef", vrouwen die regelmatig met een groep komen bidden voor vervolgde christenvrouwen, vriendengroepen van kerkelijk betrokken jongeren, gebedsochtenden voor "vernieuwing binnen de PKN kerken", echtparen die samen komen bidden, jongeren die even 'n uur met God alleen willen zijn, 'n maandelijkse "wachtersavond" (bidden voor het volk Israël) op de zondagavond, 'n "gebedstraining" elke zaterdagmorgen waar iedereen welkom is, etc. etc. 

De deur van het Huis van Gebed stond in principe 24uur per dag voor iedereen open.....
 
Verder zijn wij uiteraard nauw verbonden met de landelijke 24-7gebedsbeweging: www.24-7gebed.nl