Wil je ons steunen ?

Als je ons wilt steunen kun je dat doen:   

door voor ons te bidden:

dat het Huis van Gebed een plek voor Leeuwarden en omgeving blijft, waar mensen God kunnen ontmoeten, Hij aanbeden wordt, mensen gezegend worden om daarmee tot een nog grotere zegen te kunnen worden op de plaatsen waar God hen (ons) brengt.

 

door anderen over ons te vertellen:

zodat deze plek voor steeds meer christenen een zegenrijke plek kan worden

 

 

door ons financieel te steunen: 

het Huis van Gebed is geheel afhankelijk van giften....

 

Als u ons wilt steunen kunt u dat doen via de stichting "Lord of the Nations- Nederland" ( www.lordofthenations.nl ).Stichting "Lord of the Nations - Nederland" zet zich al jaren in voor meer gebed en aanbidding onder christenen in Leeuwarden en omgeving. Al zo'n 15 jaar  wordt er bijvoorbeeld een wekelijkse gebedsavond in "Vox" (Nieuwesteeg 1) gehouden op de maandagavond. Jarenlang was "Vox" ook de thuisbasis van Youth for Christ Leeuwarden en sinds enkele jaren is het de sociëteit van de Chr. Studentenvereniging De Navigators. "Vox" is ook de thuisbasis voor "Bidden Werkt" , waarbij christenen uit diverse kerken en gemeenten 1x in de twee weken op zaterdagmiddag  de mensen in de binnenstad van Leeuwarden (maar ook bijv. in de Prinsentuin en op de Weaze ) gebed aanbieden.

 

U kunt een gift (belastingaftrekbaar) voor het Huis van Gebed - Leeuwarden overmaken op bankrek. NL84INGB0004222082   t.n.v. Stichting "Lord of the Nations Nederland" ,  onder vermelding van "gift Huis van Gebed".