Straatkerk

 

Op 1 januari 2015 is de "straatkerk" , vanuit het Huis van Gebed Leeuwarden, van start gegaan.

 

De gedachte erachter is, dat verreweg de meeste mensen in Leeuwarden God niet kennen als hun Vader en ook in 2015 geen kerk van binnen zullen zien. 

Gods hart gaat echter naar al die mensen uit.

Ze zouden Hem kunnen ontmoeten in een kerkgebouw, tijdens 'n kerkdienst , maar daar komen ze dus niet.

En daarom is het een goed idee om met Gods kerk "de straat op te gaan" .

"Gods kerk" : dat zijn de mensen die bij Hem horen, en in Jezus Christus geloven als Gods Zoon en hun Verlosser.

 

Vanaf 1 januari  2015 is Gods kerk in Leeuwarden dan ook "officieel" op straat te vinden .

 

Wat dat inhoudt en betekent ?

Eigenijk heel simpel, heel basic : het gaat om christenen die bewust en openlijk, op straat, "aanspreekbaar" willen en durven zijn als christenen, als mensen van Gods kerk. Niet doordat ze zingen of folders uitdelen, maar door er in eerste instantie gewoon te zijn. En open en bereid willen zijn om dáár, op straat, een zegen te kunnen worden voor anderen, op welke manier dan ook. Mensen te willen helpen om ook kind van God te worden .

 

Een levende, zichtbare, kerk, zonder kerkgebouw, gewoon op straat.

 

Komen er kerkdensten ? Andere activiteiten ?

Wellicht, misschien ook gewoon op straat , of in een park, of in een huis dat iemand daarvoor een keer openstelt . Of  omdat één van de bestaande kerkgebouwen daar een keer voor gebruikt mag worden.

 

Voorgangers,  ouderlingen, oudsten, diakenen,  lidmaatschap, regels ?

Laten we eerst maar gewoon beginnen, gewoon (zichtbaar) aanwezig op straat willen zijn en daar een zegen willen zijn voor mensen die God nog niet kennen...

Laten we alles wat wellicht nog zou kunnen  komen, maar in Gods handen leggen en vertrouwen dat zijn Geest ons wil leiden.

 

Wie kan meedoen met de straatkerk ? 

Iedere christen ! Of je nou lid bent van een kerkelijke gemeente of niet.

 

En alle ideeën, tips, opmerkingen, vragen zijn van harte welkom! 

Je kunt ze vooralsnog mailen naar :  straatkerk@gmail.com 

En vind je het leuk om je "officieel" als "lid" van de straatkerk aan te melden, vermeld dat dan ook even in je mailtje. We kunnen dan bijvoorbeeld gaan kijken wat we samen kunnen gaan doen. 

 

God zegene je !

alfons van vliet